Een overzicht van alle Nederlandse autoverzekeringen bij elkaar

Bespaar op de maandelijkse premie.

Alle aanbieders op 1 centrale plaats bij elkaar. Volledig onafhankelijk.

Alles snel en gemakkelijk online geregeld met een paar klikken.

Alle aanbieders gemakkelijk vergelijken.

Vergelijker

Verplichte autoverzekeringen

Wanneer je met je auto op pad gaat, ben je verplicht om hiervoor minimaal een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA- verzekering) af te sluiten, een van de meest bekende autoverzekeringen die beschikbaar is. Zo ben je verzekerd voor schade die je veroorzaakt aan een derde waarvoor jij aansprakelijk bent. Jouw verzekeraar vergoedt dan de schade aan andere motorvoertuigen, personen en voorwerpen.

Schade aan inzittenden wordt doorgaans gedekt door je eigen WA-verzekering of die van de tegenpartij, afhankelijk van wie aansprakelijk is voor het ongeval. Je moet geen eigen risico betalen bij schade die je aan anderen toebrengt. Je verplichte WA- verzekering kan je eenvoudig online afsluiten. Hiervoor kan je op verschillende vergelijkingssites terecht zoals deze.

Autoverzekeringen voor eigen schade

Met een gewone WA- verzekering zonder meer, ben je niet verzekerd tegen schade aan je eigen voertuig. Wil je je hiertegen verzekeren, kan je een beperkt casco of volledig casco autoverzekeringen afsluiten. Welke dekking het meest geschikt is voor jouw wagen, hangt af van verschillende elementen. Kijk hiervoor vooral naar de leeftijd van je voertuig, de dagwaarde, de mate van afhankelijkheid van je wagen en de vraag of een lening voor het voertuig moet worden afbetaald.

Hoe ouder de wagen, lager de dagwaarde en minder afhankelijk van je wagen je bent, hoe minder noodzaak bestaat op een volledig casco. Met een beperkt casco is bepaalde schade die je niet zelf veroorzaakt hebt aan je eigen auto, en evenmin door een andere bestuurder, gedekt. Het gaat dan wel alleen om schade die je niet zelf hebt veroorzaakt maar ook geen andere bestuurder.

Het gaat hier bijvoorbeeld om schade door brand, diefstal of storm. Met een volledig casco, ook wel all risk autoverzekeringen genoemd, wordt alle schade gedekt. Ook schade die je zelf veroorzaakt, is gedekt. Ook schade door vandalisme valt onder deze dekking.

Het eigen risico van autoverzekeringen

Bij je casco autoverzekeringen moet je soms een eigen risico betalen. Dit betreft de schade die je zelf moet betalen. Er bestaan autoverzekeringen waarbij je helemaal geen eigen risico betaalt. Doorgaans ligt je eigen risico tussen de €100 en €150. Het eigen risico betaal je altijd per schadegeval, dus telkens als je schade lijdt. Bij veel verzekeraars is de omvang van de premie gelinkt aan de omvang van het eigen risico.

Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie. Het kan daarom interessant zijn om je eigen risico te verhogen. Voor jongeren geldt dat het eigen risico doorgaans hoger ligt nu zij – statistisch gezien – doorgaans vaker schade veroorzaken. Zo kan het eigen risico voor jongeren enkele honderden euro’s verschillen.

Aanvullende autoverzekeringen

Er zijn ook verschillende aanvullende autoverzekeringen. Deze autoverzekeringen moet je dus niet verplicht afsluiten.
Zo vergoedt de “schade-inzittenden verzekering” letselschade en de schade aan eigendommen van passagiers en de bestuurder.

Ook bij blijvende invaliditeit en overlijden heb jij of je nabestaanden recht op een vergoeding. Ook wanneer jij aansprakelijk bent of dit onduidelijk is, kan je via de deze verzekering aanspraak maken op een vergoeding.

Doorgaans wordt een bedrag vergoed dat gelijk staat aan de daadwerkelijk geleden schade, tot een maximaal bedrag. Met een “ongevallen-inzittenden verzekering” ontvang je, wanneer je als bestuurder of passagier letselschade oploopt, een vooraf vastgestelde vergoeding, onafhankelijk van de aansprakelijkheid.

Deze vergoeding ontvang je meestal als aanvulling op de vergoeding die je krijgt van de WA-autoverzekeringen. Het betreft eerder een beperkte aanvulling om jezelf en je medepassagiers te verzekeren. Met de vermelde schadeverzekering inzittenden krijg je vaak een hogere vergoeding voor meer soorten schade.

Een volgende aanvullende verzekering die je kan afsluiten, betreft de “verhaalbijstandsverzekering”. Met deze verzekering heb je recht op juridische hulp om schade aan je auto of letselschade te verhalen op een derde.

Met een “rechtsbijstandsverzekering” word je juridisch bijgestaan bij de strafvervolging, problemen rond schadevergoeding, bij een conflict met de autogarage ten gevolge van bijvoorbeeld een reparatie of bij de aanschaf van je wagen.

Dan bestaat er ook nog zoiets als een “No-claim beschermer”. Met deze verzekering kan je een keer per jaar schade claimen zonder dat je premie stijgt. Keerzijde van de medaille is wel dat je schadevrije jaren verliest, waardoor je premie stijgt wanneer je naar een andere verzekeraar overstapt.

Bonus malus bij autoverzekeringen

Hoe langer je schadevrij blijft, hoe hoger je op de bonus-malus ladder komt te staan. Deze bonus- malus ladder bepaalt aan de hand van je schadevrije jaren of je een no-claimkorting op je autoverzekeringspremie ontvangt en ook hoe hoog deze korting is.

In de andere richting werkt het echter ook: wanneer je geregeld schade claimt of snel nadat je voor het eerst een autoverzekering hebt afgesloten, kan het zijn dat je een negatief aantal schadevrije jaren krijgt. Dan is er sprake van een malus. In plaats van een korting op je premie, betaal je een toeslag op je premie.

De hoogte van het schadebedrag is hiervoor niet van belang. Wegens de te verwachten toeslag op je premie, bij schade, kan het interessant zijn om kleine schades zelf te vergoeden. Wanneer je geen schuld treft aan de schade, heeft dit geen impact op de bonus- malus ladder.

Het verschilt per autoverzekeraar hoe snel je stijgt en daalt op de bonus-malus ladder. De ladders gaan van 5 tot 35 treden. Je begint ook niet bij elke verzekeraar op dezelfde trede en verder bestaan vaak ook verschillen in de maximale bonus en malus. Vergelijk de bonus- malus regeling van de verschillende verzekeraars door de polisvoorwaarden erop na te slaan!

Summary
Review Date
Reviewed Item
Autoverzekering vergelijken
Author Rating
51star1star1star1star1star